Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Liste over alle tiltak i Ungsinn

Tiltak Publisert i Ungsinn Tiltakseier Evidensnivå
ALFA 2010-07-01 01.07.2010 Nils Eriksen 3. Funksjonelt
Alle har en psykisk helse 2012-06-05 05.06.2012 Rådet for psykisk helse 2. Sannsynlig
ART (Aggression Replacement Training) 2009-11-10 10.11.2009 Diakonhjemmet Høgskole 3. Funksjonelt
Barnas Time 2012-01-25 25.01.2012 Britt Helen Haukø 2. Sannsynlig
Barneperspektivsamtalen 2009-11-15 15.11.2009 Voksne for Barn 2. Sannsynlig
Circle of Security (COS) International - Intervention 2012-03-02 02.03.2012 Marycliff Institute 2. Sannsynlig
Circle of Security (COS) International - Parenting 2012-03-01 01.03.2012 Marycliff Institute 2. Sannsynlig
Circle of Security (COS) Virginia - Familiemodellen 2012-12-21 21.12.2012 RBUP Øst og Sør 2. Sannsynlig
Circle of Security (COS) Virginia - Gruppemodellen 2013-01-02 02.01.2013 RBUP Øst og Sør 2. Sannsynlig
De utrolige årene (DUÅ) - Foreldretreningsprogram 2009-11-05 05.11.2009 RKBU Nord 4. Dokumentert
De utrolige årene - Dinosaurusskolen i smågrupper 2009-11-05 05.11.2009 RKBU Nord 2. Sannsynlig
DU - Depresjonsmestring for ungdom 2014-03-14 14.03.2014 Rådet for psykisk helse 3. Funksjonelt
Edinburgh-metoden 2012-03-20 20.03.2012 RBUP Øst og Sør 3. Funksjonelt
Forebyggende Familieintervensjon (FFI) 2009-11-05 05.11.2009 Voksne for Barn 2. Sannsynlig
Hva er det med Monica? 2012-03-09 09.03.2012 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 1. Potensielt
International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning 2012-01-25 25.01.2012 ICDP stiftelsen i Norge 2. Sannsynlig
Jentesnakk 2010-04-13 13.04.2010 Borgestadklinikken 1. Potensielt
Kjærlighet og Grenser 2011-05-31 31.05.2011 Kompetansenter rus- region sør (KoRus-Sør) 2. Sannsynlig
Mestringsgruppe 2009-11-05 05.11.2009 Voksne for Barn 2. Sannsynlig
Mestringskatten 2010-02-01 01.02.2010 RBUP Øst og Sør 2. Sannsynlig
Multisystemisk terapi - MST 2014-08-26 26.08.2014 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 3. Funksjonelt
Olweusprogrammet - mot mobbing og antisosial atferd 2014-06-04 04.06.2014 RKBU Vest 4. Dokumentert
PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling 2014-01-22 22.01.2014 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 3. Funksjonelt
Parent Management Training - Oregon (PMTO) 2011-03-22 22.03.2011 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 4. Dokumentert
PIS 2013-11-13 13.11.2013 Voksne for Barn 2. Sannsynlig
Psykologisk førstehjelp 2013-11-27 27.11.2013 Voksne for Barn 2. Sannsynlig
RESPEKT 2010-06-30 30.06.2010 Læringsmiljøsenteret 4. Dokumentert
Slektsfosterhjem 2009-11-05 05.11.2009 Bufetat 3. Funksjonelt
SMART 2013-04-12 12.04.2013 RBUP Øst og Sør 2. Sannsynlig
SMARTE FORELDRE 2013-06-04 04.06.2013 Voksne for Barn 2. Sannsynlig
SMIL – Styrket Mestring i Livet 2011-10-03 03.10.2011 Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 2. Sannsynlig
Sov bedre! 2015-02-12 12.02.2015 Anne Marit Bygdnes 1. Potensielt
Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) - Foreldre-gruppeintervensjonen 2013-04-09 09.04.2013 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 4. Dokumentert
Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) - Rådgiverintervensjonen 2012-06-13 13.06.2012 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 4. Dokumentert
Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) - Sosial ferdighetstrening for barn 2009-11-05 05.11.2009 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 2. Sannsynlig
Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) 2013-12-18 18.12.2013 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 4. Dokumentert
Unge og Rus 2011-12-20 20.12.2011 Kompetansesenter Rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) 2. Sannsynlig
Urolige spedbarn 2014-05-27 27.05.2014 Bodø kommune 2. Sannsynlig
Venn1 2012-03-09 09.03.2012 Mental Helse 3. Funksjonelt
VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom) 2012-06-14 14.06.2012 Vestre Viken HF 3. Funksjonelt
Zero 2010-06-30 30.06.2010 Læringsmiljøsenteret 3. Funksjonelt
Zippys venner 2013-03-11 11.03.2013 Voksne for Barn 4. Dokumentert
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Aggression Replacement Training (ART®) /Adapted Aggression Replacement Training (AART) (2. utg.) 2017-06-21 21.06.2017 Diakonhjemmet Høgskole 3. Noe dokumentasjon
DU - Depresjonsmestring for ungdom 2016-12-14 14.12.2016 Rådet for psykisk helse 3. Noe dokumentasjon
Edinburgh-metoden 2015-11-30 30.11.2015 RBUP Øst og Sør 3. Noe dokumentasjon
Grønne tanker - glade barn 2016-06-21 21.06.2016 Voksne for Barn 2. Teoretisk begrunnet
TIBIR - Rådgiverintervensjonen 2015-11-30 30.11.2015 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 4. Tilfredstillende dokumentasjon
Grønne tanker - glade barn 2015-02-27 27.02.2015 Voksne for Barn 2. Sannsynlig