Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 • Alle
 • Redaksjon
 • Ungsinnforfattere
 • Fagfeller
 • haugland

  Bente Storm Haugland

  Rolle: Forfatter/fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: Bente.Haugland@uni.no
  Tlf: 55588678
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • handegaard

  Bjørn Helge Handegård

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førstelektor
  Epost: bjorn.helge.handegaard@uit.no
  Tlf: 776 45851
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • mathiassen

  Børge Mathiassen

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Avdelingsleder
  Epost: borge.idar.mathiassen@unn.no
  Tilhørighet: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN
  Sted: Tromsø

 • lauritzen

  Camilla Lauritzen

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: camilla.lauritzen@uit.no
  Tlf: 776 45871
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • reedtz

  Charlotte Reedtz

  Rolle: Assisterende redaktør/Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: charlotte.reedtz@uit.no
  Tlf: 776 45866
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • bratt

  Christopher Bratt

  Rolle: Forfatter

  Epost: christopher.bratt@gmail.com
  Tlf: 46653396
  Tilhørighet: Statistisk analyse
  Sted: Oslo

 • wergeland

  Gro Janne H. Wergeland

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: gjwergeland@gmail.com
  Tlf: 48176828
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS og Haukeland Universitetssykehus.
  Sted: Bergen

 • kornor

  Hege Kornør

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: hege.kornor@r-bup.no
  Tlf: 22586166/41225577
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • eng

  Helene Eng

  Rolle: Redaksjonssjef/Forfatter

  Tittel: Universitetslektor
  Epost: helene.eng@uit.no
  Tlf: 77645879
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • strom

  Henriette K. Strøm

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: henriette.kyrrestad@uit.no
  Tlf: 776 23305
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • natvig

  Henrik Natvig

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: henrik.natvig@psykologi.uio.no
  Tlf: 22845177
  Tilhørighet: Psykologisk institutt - UiO
  Sted: Oslo

 • john

  John Kjøbli

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Seksjonsleder
  Epost: john.kjobli@r-bup.no
  Tlf: 93660252
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • bjaastad

  Jon Fauskanger Bjåstad

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Jon.Bjastad@uni.no
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • patras

  Joshua Patras

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: joshua.patras@uit.no
  Tlf: 776 46265
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • havnen

  Karen J. Skaale Havnen

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Karen.Havnen@uni.no
  Tlf: 55583212
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • jakobsen

  Karine Jakobsen

  Rolle: Redaksjonsmedarbeider

  Tittel: Førstekonsulent
  Epost: karine.jakobsen@uit.no
  Tlf: 776 46396
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • stormark

  Kjell Morten Stormark

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Professor
  Epost: Kjell.Stormark@uni.no
  Tlf: 55588671
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • hafting

  Marit Hafting

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Marit.Hafting@uni.no
  Tlf: 55588678
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • drugli

  May Britt Drugli

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Professor
  Epost: may.b.drugli@ntnu.no
  Tlf: 73551506 /41645838
  Tilhørighet: RKBU Midt-Norge - NTNU
  Sted: Trondheim

 • saus

  Merete Saus

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: mes028@post.uit.no
  Tlf: 776 23274
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • martinussen

  Monica Martinussen

  Rolle: Redaktør/Forfatter

  Tittel: Professor
  Epost: Monica Martinussen
  Tlf: 776 45881
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • bjorknes

  Ragnhild Bjørknes

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: Ragnhild.Bjorknes@uib.no
  Tlf: 55 58 32 28
  Tilhørighet: HEMIL-senteret - UiB
  Sted: Bergen

 • koposov

  Roman Koposov

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: roman.koposov@uit.no
  Tlf: 776 45880
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • sigrun

  Sigrun Karin Ertesvåg

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Professor
  Epost: sigrun.ertesvag@uis.no
  Tlf: 5183 2931
  Tilhørighet: Læringsmiljøsenteret - UiS
  Sted: Stavanger

 • neumer

  Simon-Peter Neumer

  Rolle: Forfatter/fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: simon-peter.neumer@r-bup.no
  Tlf: 95820508 / 22586000
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • 746

  Solveig Holen

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: solveig.holen@r-bup.no
  Tlf: 22586071
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • stine

  Stine Lehmann

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Stine.Lehmann@psykp.uib.no
  Tlf: 55588332
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • fossum

  Sturla Fossum

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: sturla.fossum@uit.no
  Tlf: 776 45861
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • vis

  Svein Arild Vis

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: svein.arild.vis@uit.no
  Tlf: 776 23275
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • rimehaug

  Tormod Rimehaug

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: tormod.rimehaug@ntnu.no
  Tlf: 73551524 /91681397
  Tilhørighet: RKBU Midt-Norge - NTNU
  Sted: Trondheim

 • ungsinnforfatter

  Trude Havik

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Postdoktor
  Epost: trude.havik@uis.no
  Tlf: 51832919
  Tilhørighet: Læringsmiljøsenteret - UiS
  Sted: Stavanger

 • morch

  Willy-Tore Mørch

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Professor
  Epost: willy-tore.morch@uit.no
  Tlf: 90586722
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • christiansen

  Øivin Christiansen

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Oivin.Christiansen@uni.no
  Tlf: 55583229
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • kvello

  Øyvind Kvello

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Professor
  Epost: oyvind.kvello@ntnu.no
  Tlf: 93035464 /73412509
  Tilhørighet: Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  Sted: Trondheim