Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

G

Ungsinn revideres

Ungsinn har vært gjennom større endringer i perioden 2015/2016. Nettsiden er omgjort fra å være kunnskapsdatabase til å bli et elektronisk vitenskapelig tidsskrift. Samtidig er kriteriene for klassifisering av tiltak revidert. Les mer

COLOURBOX6619263

Struktur – nye kriterier

Klassifiseringssystem fra november 2015. Hvert tiltak klassifiseres i ett av 5 evidensnivåer. Les mer

Cute baby girl playing

Skåring av kvalitet – nye kriterier

Ulike dimensjoner legges til grunn for vurdering og klassifisering av enkelttiltak i Ungsinns artikler. Det er hvor godt det er beskrevet, tiltakets teoretiske forankring, resultater fra eventuelle effektevalueringer og tiltakets implementeringsstrategi. Les mer

cute child painting over white

Kriterier for klassifisering – nye

De nye kriteriene for klassifisering har fem nivåer for evidens. Nivåene bygger på hverandre og inneholder krav til beskrivelse av tiltaket, teoretisk rasjonale, antall studier, forskningsdesign, forskningsmetodisk kvalitet, effekt, oppfølgingsstudier og kvalitetssikringssystemer. Les mer

Portrait of the boy

Struktur – gamle kriterier

I artikler publisert før november 2015, ble tiltaket klassifisert i ett av 4 evidensnivåer. Les mer

Happy child with painted hands

Kriterier for klassifisering – gamle

I artikler publisert før november 2015, ble tiltaket klassifisert i ett av 4 evidensnivåer. Når det forelå effektstudier (tiltak på evidensnivå 3 og 4), ble tiltakene også klassifisert i dokumentasjonsgrad for å differensiere graden av dokumentasjon ytterligere. Les mer

Kids playing at the beach

Brosjyrer

Her finner du to brosjyrer om Ungsinn etter innføringen av nye kriterier og to basert de gamle kriteriene. Les mer