Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Vold og seksuelle overgrep

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

TF-CBT er en behandlingsmetode for barn i alderes 3 – 18 år med med traumerelaterte psykiske helsevansker. Ulike metoder benyttes for at barnet skal kunne bearbeide tanker og følelser knyttet til traumehendelsen. Målet er å redusere traumerelaterte symptomer. Les mer