Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

jente tenker nedstemt

Tankens kraft og makt

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene blant ungdom. DU – Mestringskurs for ungdom er et tiltak som gjør ungdommen bevist på sine egne tanker og reaksjoner.

Mestringskurs for ungdom (DU) er en intervensjon som kan tilbys som er lavterskeltilbud for ungdom i alderen 14 til 20 år med lett eller moderat grad av depresjon. Kurset er terapeutisk og er et gruppetilbud der ungdommene blir bevisste på sammenhengen mellom tanker, handlinger og nedstemthet. Les mer

Group Of Three Girls Using Laptop At Home

Jentesnakk – jentegrupper for ungdom

Et tiltak for jenter i ungdomsalderen er nå beskrevet i Ungsinn. Tiltaket skal øke jentenes forutsetninger til å skape gode venninnerelasjoner og til å ta egne valg. Les mer

Friends on grass

Førstehjelp for barn og unge

Et psykologisk førstehjelpskrin for barn og unge er beskrevet og vurdert av Ungsinn. Les mer

1 4 5 6