Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

jente tenker nedstemt

Tankens kraft og makt

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene blant ungdom. DU – Mestringskurs for ungdom er et tiltak som gjør ungdommen bevist på sine egne tanker og reaksjoner.

Mestringskurs for ungdom (DU) er en intervensjon som kan tilbys som er lavterskeltilbud for ungdom i alderen 14 til 20 år med lett eller moderat grad av depresjon. Kurset er terapeutisk og er et gruppetilbud der ungdommene blir bevisste på sammenhengen mellom tanker, handlinger og nedstemthet. Les mer

Young Girl Waiting For Phone Call

Alle har en psykisk helse

Gjennom prosjektarbeid, hjemmeoppgaver og gruppearbeid legger undervisningspakken opp til å utfordre elevenes holdninger i forhold til psykisk helse og samtidig bidra til økt kunnskap om psykiske plager og hvordan man kan få hjelp. Les mer

BALADE INSOUCIANTE

Forebygger psykiske vansker for ungdom

Et tilbud til ungdom i videregående skole skal avmystifisere psykiske lidelser gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse. Les mer

COLOURBOX6694710

Foreldrerådgiving forebygger atferdsproblemer

Foreldre med barn som viser tegn til atferdsproblemer kan få hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner og forebygge at situasjonene oppstår. Les mer

Happy Girl Having Fun And Laughing

Ny bok: Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge

En ny bok som tar for seg hvilke muligheter som ligger i evidensbaserte tiltak rettet mot barn og ungdom, er nå gitt ut. Les mer

COLOURBOX549611

Stort gap mellom kunnskap og praksis

-Ville du anklaget legemiddelprodusenten for ikke å kurere hodepinen dersom du kjøpte Paracet på apoteket, men lot være å ta den? Spørsmålet innleder kronikken som Sigrun Ertesvåg og Unni Vere Midthassel ved Universitetet i Stavanger har skrevet til forskning.no. Les mer

baby and parent's hands

Når mor ikke er lykkelig

Nybakte mødre med moderate depresjoner kan få hjelp gjennom støttesamtaler. Edinburgh-metoden er beskrevet og vurdert i Ungsinn. Les mer

Teen Girl with Hoodie

Skal styrke lærernes kunnskap om psykisk helse

Gjennom skoleprogrammet “Hva er det med Monica?” får lærere kunnskap om psykisk helse hos ungdom. Tiltaket er beskrevet og vurdert i Ungsinn. Les mer

Toothy smiles

Venn1 gir ungdom kunnskap om psykisk helse

Gjennom skoleprogrammet møter ungdom voksne med erfaring fra små eller store problemer i sin egen ungdomstid. Tiltaket er nå beskrevet og vurdert i Ungsinn.
Les mer

1 2 3 4 5 6