Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

jente tenker nedstemt

Tankens kraft og makt

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene blant ungdom. DU – Mestringskurs for ungdom er et tiltak som gjør ungdommen bevist på sine egne tanker og reaksjoner.

Mestringskurs for ungdom (DU) er en intervensjon som kan tilbys som er lavterskeltilbud for ungdom i alderen 14 til 20 år med lett eller moderat grad av depresjon. Kurset er terapeutisk og er et gruppetilbud der ungdommene blir bevisste på sammenhengen mellom tanker, handlinger og nedstemthet. Les mer

Lad with ball

Hjelp til å tenke grønne tanker

En rød og en grønn plastfigur skal sammen med “hjelpehender” hjelpe barn og unge med å håndtere vanskelige situasjoner. Les mer

Sadness

Får hjelp når mamma og pappa skiller seg

Foreldres samlivsbrudd er stressende for barn og medfører mange endringer som de må tilpasse seg. I samtalegrupper kan barn dele erfaringer og lære å takle en ny livssituasjon. Les mer

COLOURBOX3466870

SMART hjelp til foreldre

Foreldre som er bekymret over at barna er mye engstelige og triste, kan få hjelp. Gjennom SMARTE FORELDRE lærer de å støtte barna sine samtidig som de får anledning til å utveksle erfaring med andre foreldre. Les mer

Mother scolding her son

Lærer å kjefte mindre

Foreldregruppeprogrammet i TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) har nylig gjennomgått en norsk evaluering som viste at foreldrenes deltakelse i programmet, førte til at barnas problemer ble redusert. Tiltaket er klassifisert som dokumentert virksomt i Ungsinn. Les mer

Sad girl

SMART å få orden på tankene

Ungdom som sliter med negative følelser, kan få hjelp. Tiltaket SMART skal forebygge emosjonelle problemer hos ungdom. Les mer

Playful friends

Pinnedyr reduserer mobbing i klassen

Pinnedyret Zippy og vennene hans har problemer som mange barn kan kjenne igjen. Zippys historier lærer de yngste barna i barneskolen hvordan de kan mestre utfordringer i hverdagen. Les mer

Expression of love

Trygg tilknytning fremmer god psykisk helse

Gjennom Circle of Security (COS) Virginia får foreldre hjelp til å bedre samspillet med egne barn. Teknikkene foreldrene lærer skal gjøre dem mer sensitive for barnas signaler, styrke tilknytningen deres til barna og dermed forebygge utvikling av vansker for barna. Les mer

At the lesson

Miljø for god læring

Forskningsbaserte metoder benyttes når voksne og barn engasjerer seg i å skape et godt skolemiljø ved bruk av PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

Les mer

1 2 3 4 5 6