Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

jente tenker nedstemt

Tankens kraft og makt

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene blant ungdom. DU – Mestringskurs for ungdom er et tiltak som gjør ungdommen bevist på sine egne tanker og reaksjoner.

Mestringskurs for ungdom (DU) er en intervensjon som kan tilbys som er lavterskeltilbud for ungdom i alderen 14 til 20 år med lett eller moderat grad av depresjon. Kurset er terapeutisk og er et gruppetilbud der ungdommene blir bevisste på sammenhengen mellom tanker, handlinger og nedstemthet. Les mer

Happy child lifting on crossbar

Trygghet og glede i barnehagen

En grønn og en rød bamse skal hjelpe barn til å forstå sine egne følelser, ta vare på seg selv og være hensynsfull. Les mer

sleeping child

Bedre søvn for hele familien

God og regelmessig søvn er avgjørende for en god helse, både fysisk og psykisk. Sov bedre! er et helt nytt tiltak for å hjelpe barn med søvnproblemer. Les mer

gutt.hettegenser

Den viktige snuoperasjonen

Ungdom med alvorlige atferdsvansker trenger hjelp til å komme seg på rett kjøl. Hvis ikke er framtidsutsiktene deres dystre. Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingsprogram der familien får kunnskap, veiledning og støtte til å hjelpe ungdommen. Les mer

trøtt.tenåringsjente

Kampen mot mobbing

Trakassering på nett, utestenging, nedsettende kommentarer, fysisk plaging. Noen barn har det ikke bra på skolen. For enkelte får det konsekvenser for resten av livet. Les mer

skrikebaby

Når babyen ikke slutter å gråte

Noen spedbarn gråter mye og intenst. Det kan være vanskelig for foreldrene å forstå når de er sultne, trette eller slitne. Nå kan disse familiene få hjelp. Les mer

tenksom.tenåring

Ut av mørket

1 av 10 ungdommer er deprimerte, og har behov for et godt behandlingstilbud. Depresjonsmestring for ungdom (DU) er et nytt tiltak i Norge som ser ut til å ha god effekt.
Les mer

Teaching how to draw

Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering

Modellen PALS hjelper skolene med å fremme trivsel og læring. Nå styrkes de mobbeforebyggende komponentene i modellen. Les mer

DETENTE

Tar makten over minnene og frykten

Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan få hjelp gjennom Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) Effektforskning viser at den nye behandlingsmetoden virker og Ungsinn har vurdert tiltaket som dokumentert virksomt.
Les mer

1 2 3 4 6